header_interkult

Despre proiectul Interkultural

Interkultural este o inițiativă nouă, care dorește să aducă tinerii aparținând minorității germane, rome și majorității române împreună pentru dialog și dezbatere cu privire atât la interesele lor proprii, cât și comune.

În cadrul proiectului InterKultural, 30 de tineri din minoritatea germană, minoritatea romă și din societatea majoritară română se întâlnesc pentru a participa la un atelier de educație politică cu metode non-formale.

Tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani beneficiază de un program de 4 zile. În trei grupuri de lucru, ei se familiarizează prin metode-nonformale de educație cu elementele care stau la baza conceptelor de democrație, antidiscriminare, majoritate-minoritate și își însușesc în paralel competența mediatică.  La finalul seminarului, tinerii oferă un workshop elevilor din trei școli din Timișoara pentru a amplifica transferul de cunoștințe, devenind ei la rândul lor multiplicatori ai  metodelor și conceptelor învățate în cele 4 zile.

În cadrul proiectului participanţii beneficiază de o serie de workshop-uri pe teme precum democraţia sau interculturalismul și mai apoi au sarcina de a realiza un scurt video de 2-3 minute pe una din temele “antidiscriminare”, “minoritate-majoritate” şi “ce este democraţia?” si de a pregăti o prezentare interactivă pentru elevii de liceu, bazată pe una din metodele deprinse în timpul atelierelor.

Scopul seminarului este, pe de o parte, de a-i face pe tinerii participanți capabili să se exprime și să acționeze pentru a-și articula interesele în societatea civilă, iar pe de altă parte, de a interconecta atât tinerii grupurilor minoritare între ei, cât și cu tinerii aparținând societății majoritare. Pe termen mediu scopul este de a consolida rolul și prezența tinerilor în a-și articula și reprezenta interesele la nivelul politicii locale și naționale. Ne dorim să deschidem noi perspective şi să înţelegem împreună democraţia şi interculturalismul. Vrem să încurajăm tinerii la vocea proprie, la reprezentare, la implicare şi să oferim şi uneltele pentru aceasta.

Seminarele se bazează pe metoda non-formală Betzavta (dt:. Împreună).

Metoda aduce în prim plan conflictul, în cadrul seminarului sunt create situații în care tinerii participanți trebuie să se confrunte cu poziții și atitudini contradictorii, prin simulări şi jocuri.

Particularitatea abordării este presupunerea că orice conflict poate fi manipulat în mod creativ, în cazul în care persoanele implicate recunosc faptul că se aplică in mod egal dreptul la dezvoltare liberă pentru toți oamenii. In seminar sunt create situații  în care tinerii participanți trebuie să se confrunte cu poziții și atitudini contradictorii, iar participanții sunt nevoiti și acționează prin intermediul unor exerciții deschise. Examinarea intereselor si nevoilor tuturor părților implicate deține un loc special, prin urmare, în dezvoltarea unor concepte orientate spre soluție. Betzavta / Metoda își concentrează atenția asupra recunoașterii egalității tuturor intereselor ca principiu fundamental, indiferent dacă majoritatea împărtășește aceste interese sau dacă ele aparțin doar unei minorități.

Pentru mai multe informaţii sau întrebări, persoana de contact a proiectului este:

Monica Kovats, Coordonatoare de Regiune Romania, Ungaria, Serbia  

Institutul de Relații Culturale Externe ‑  Institut für Auslandsbeziehungen‑ifa

Email: kovats@ifa.de

Mobil: +40 787 684 571